Congratulations 2019(中学受験 合格速報)

Congratulations 2019(中学受験 合格速報)
 
※合格結果は希望により全生徒分は掲載しておりません。 
※合格のご連絡があった方から順に掲載しております。
 
学芸大国際
 合格おめでとう!
 Noa
 Y. T.
 Haruka
 Y. F.
      N. S.
      Miyu
      E. S.
      Himari
      Tomoki
      Tamaki
 
慶應義塾湘南藤沢中等部
 合格おめでとう!
 Y. M.
 S. S.
 Lynne
 E. T.
      M. S.
 R. S.
 A. S.
      E. S.
      K. T.
      E. I.
      L. A.
      C. M.
      H. K. 
      T. A.
      A. I. 
 
富士見ヶ丘
 合格おめでとう!
 Marion
 
文化学園大学杉並 2月入試
 合格おめでとう!
 W. G. A特待
 
広尾学園 2月入試
 合格おめでとう!
 Noa
      Ash
      Tatsuru
 Hugh
 
三田国際 2月入試
 合格おめでとう!
 Y. T.
 K. T.
 Sayaka
 K. S.
 Y. T.
 A. T.
 
開智日本橋学園中学校 2月入試
 合格おめでとう!
 K. S.
 
都市大付属中学校 2月入試
 合格おめでとう!
 Ash
      R. Y.
 
公文国際学園 2月入試
 合格おめでとう!
 Kaho
 D. F.
 
頌栄女子学院 2月入試
 合格おめでとう!
 A. B.
 
渋谷学園渋谷中学校
 合格おめでとう!(24名、内 特待2名)
 Akiko 特待
 M. O. 特待
 C. M.
 N. S.
 T. K.
 A. I.
       H. K.
       H. A.
       N. Y.
       K. N.
       Y. O.
       A. F.
       Sachiko
       S. T.
       Y. H.
       N. T.
       Himari
       Ryosei
       R. W.
       N. T.
 Y. M.
 R. K.
 K. N.
 
渋谷教育学園幕張中学校
 合格おめでとう!(28名)
 Saki 
 Y. M.特待
      Leon
      K. N.
      S. M.
      R. K. 
      I. S.
      Ryosei 
      Akiko 特待
      C. M.
      T. K.
      N. S.
      H. A.
      H. K.
 Y. Y.
 T. H. 特待
 A. F. 特待
 Y. K.
 Taiga
 S. A.
      S. H.
      M. O.
      N.T .
      Y. H.
      Yuuri
      S. T.
      M. O.
 
都立白鴎
 合格おめでとう!
 Tomoki
 
都立立川国際
 合格おめでとう!
 K. N.
 
公文国際学園
 合格おめでとう!
 H. S.
 K. T. 
      Keita
      H. I
 
学習院女子中学
 合格おめでとう!
 A. M.
      K.S.
 
湘南白百合中学校
 合格おめでとう!
 Sora
      S. T.  
 
洗足学園
 合格おめでとう!(49名、内 繰り上げ合格 4名)
 A. T.
 Marion
 Koharu
 Yuna
 Sky
 Yuri
 K. N.
 M. M.
 Rumiyu
 H. O.
 S. M.
 F. M.
 R. K.
 Lynne
 R. S.
 A. T.
 A. U.
 Rizz
 Yuka
 Anmi
 M. S.
 Sayaka
      S. I.
      C. M.
      K. T.
      T. K.
      M. O
      Akiko
      Hono
      N. Y. 
      A. H.
      Sachiko
      Yuuri
      Y. T.
      S. T.
      M. O.
      K. N.
      E. S.
      M. I.
      R. Y.
 Y. M.
 Noa
 S. K.
      I. S.
      H. M.
 
 
聖光学院中学校
 合格おめでとう!
 T. K.
 Masaharu
 T. A.
 S. T.
 E. T.
 Yunosuke
      H. K.
      K. H.
 
攻玉社中学校
 合格おめでとう!(22名)
 H. S.
      N. T.(特待)
      K. H.
 Yusei(特待)
      K. S.
      S. S.
      T. N.
      Koki
      K. M.
      Eisei K
      H. K.
 R. W.
 R. T.
      K. W.
      K. M.
      Hyoe
      Y. G
      H. A.
 S. S.
 
 
 
 
湘南白百合学園中学
 合格おめでとう!
 H.S.
 
海城中学校
 合格おめでとう!
 T. A.
 Yunosuke
 Y. U.
      L. A
      K. H.
 
東京都市大学付属中学校
 合格おめでとう!(12名)
 Koki
      Yunosuke
      H. K. 
      K. W.
      Yusei
      K. T.
      S. M.
      N. T.(特待)
      E. T.
      Eisei K.
 S. S.
 
成蹊中学校
 合格おめでとう!
 Kaede
      K. Y.
 
 
白百合学園中学校
 合格おめでとう!
 E. I.
      Y. T.
 Rumiyu
      A.A.
 Yuri
      S. O.
 
桐光学園
 合格おめでとう!
 Taiki
      K. I.
      D. F.
      H. M.
      T. O.
      S. M.
      K. W.
 
 
桐蔭学園中等教育学校
 合格おめでとう!
 Keita
 R. T.
 
 
逗子開成
 合格おめでとう!
 H.K.
      K.H.
 
清泉女学院
 合格おめでとう!
 Rizz
 Haruka
 
広尾学園
 合格おめでとう!(51名)
 I. S.
 S. T.
 H. O.
 H. O.
 R. S.
 Shoichiro
 Ryosei(SG)
 Sora
 Lynne
 A. H.
 Ryosei
      C. M. 
      Hono
      Hyoe
 D. H.
 A. U.
 Hana
 M. M.
 T. N.
 A. F.
 Mana
 Y. H.
 S. T.
 Miyu
 S. S.
 T. K.
 R. Y.
 Kai
 Sarina
 Yuya
 Himari
 R. K.
      S. T.
      S. A.
      S. K.
      Natsume
      T. H.
      T. M.(特待)  
      Y. K.
      A. U.
      D. H.
      Shoichiro
      Tamaki
      Yuna
      Mayuko (特待)
      S.H.
      Masaharu
      Yuri
 Y. M.(特待)
 R. O.
 
聖心女子学院中等科
 合格おめでとう!
 S. O.
 
宝仙学園中学校理数インター
 合格おめでとう!
 Kai(特待)
 
カリタス女子中学校
 合格おめでとう!
 K. K.
      R. S.
 
大妻中学校
 合格おめでとう!
 Yuka
 Rumiyu
 A. F.
 Mayu
 Mana
 Yui
 A. N.
 R. Y.
 
 
開智日本橋中学校
 合格おめでとう!(8名)
 Tamaki 
 Rina
 So
 Mako
 L. M.
 H. F.
      S. O.
 A. B.
 
 
三田国際学園中学校
 合格おめでとう!
 A. H.
      L. A.
      H. I.
 Leon
 Y. T.
 Rumiyu
 H. N.
 
 
かえつ有明中学校 Honors
 合格おめでとう!(85名)
 C. M. (特待)
 T. K.  (特待)
      A. T.
 K. F.
 Noa
 T. H. (特待)
 S. A.
 Haruka
      N. H. (特待)
      C. A. (特待)
      K. K.
 K. S.
 M. K.
 A. F.
 Y. T.
 Sachiko (特待)
 Y. H. (特待)
 Ren
 Mana (特待)
 A. F. (特待)
 N. M.
 Erika
 Yuya
 Himari
 M. U. (特待)
 M. M.
 R. M.
 S. T.
 Ash
 S. T.
 K. I. (特待)
 T. K.
 H. S.
 N. T.
      Taisei
      K. M.
      K. M.
      A. S.(特待)
      Kyusok
 Ken
 K. W.
 R. N.
 Rumiyu(特待)
 Lynne(特待)
 Takumi(特待)
 Fumina(特待)
 Sayaka
 Kodai
 Nanami
 H. O. (特待)
 A. H. (特待)
 K. N. (特待)
 A. O.
 Hana(特待)
 A. T.
 Anmi
 I. S. (特待)
 S. M.
 A. A. (特待)
 Ryosei
 Ryosei
 R. K. (特待)
 R. W.
 A. U.
      Y. T.
      Shinnosuke
 R. O.
 Ruka
      N. S. (特待)
 Tommy
 Yuna (特待)
 S. O.
 Sky
 R. T.
 Y. K.
 Neo
 Y. T.
 Yuri
 M. O.
 I. E. (特待)
      Akiko (特待)
 Y. G.
 T. N.
      S. S.
 
東京女学館
 合格おめでとう!
 R. Y.
 N. K.
 
東京都市大学等々力中学校
 合格おめでとう!(16名)
 A. T.
 R. Y.
      Yusei (S特選)
 Taisei
 Sayaka
 Keita
 Ryosei(特選)
 A. O.
 H. O.(特選)
 Lynne(S特選)
      L. A. (S特選)
      R. K. 
 S. K.
 Yuka(S特選)
 A. B.
 S. S.
 
立命館宇治中学校
 合格おめでとう!
 Hajime
 
頌栄女子学院
 合格おめでとう!(60名)
 Miya
 Yuna
 Sky
 Y. K.
 Yuri
 M. M.
 W. Y.
 Y. Y.
 A. O.
 A. U.
 R. K.
 M. M.
 S. M.
 Sara
 Lynne
 A. S.
 M. I.
 A. A.
 O. I.
 A. T.
 Y. M.
 Y. F.
 A. F.
 Saki
 R. G.
 N. T.
 A. S.
 A. H.
 Sachiko
 M. S.
 YUURI
 S. T.
 Miyu
 S. S.
 E. I.
 R. S.
 M. O.
 E. S.
 Koharu
 M. U.
 H. O.
      Erika
 K. S.
      I. S.
      M. I.
      A. N.
      N. T.
      C. A.
      Hono
      K. T. 
      N. Y.
      R. M.
      H. J.
      A.R.Elizabeth
      S. A.
     I. E.
       A. I.
 
立教池袋中学校
 合格おめでとう!
  K. H. 
       Eisei K
       Y. H.
       Yuwa
       S. M.
  Y. U.
 
学習院中等科
 合格おめでとう!
 Koki
 T. B.
 Yuma
      Eisei K. 
      Tatsuki
    Y. U.
       S. M.
 
共立女子中学校
 合格おめでとう!
 Saki
      S. I. 
 Lynne
 A. I.
      Sachiko
      M. K.
      Kaede
      Mayu
      Koharu
      S. A.
 R. G.
 N. K.
      R. M. 
 Yuka
      A. I.
      S. O.
      
 
市川学園市川中学校
 合格おめでとう!(30名)
 Leon
 S. T.
 M. S.
 E. T.
 T. A.
      H. K.
      K. H.
 Y. Y.
 S. A.
 Saki
 T. M.
 Sota
 A. S.
 Aona
 Sho
 Maria
 Rio
 R. M.
 Mika
 R. O.
      Y. H.
      Erika
      E. S.
      Yuwa
 S. M.
 R. T.
 R. W.
 S. 
 
東邦大学付属東邦中学校
 合格おめでとう!
 Maria
      S.A.
 T. M.
 Mika
 Sho
 Soichiro
 K. O.
 Aona
 S. O.
 Rio
 S. 
 
山脇学園
 合格おめでとう!
 A. F.
 A. B.
      M. S.
      E. I.
      R. Y.
      Mayu
 R. G.
      R. M. 
      
 
三田国際学園
 合格おめでとう!(41名)
 Hana
 Shoichiro
 Sora
 R. S.
 Rintaro
 Ryosei
 Youki
 Shoma
 Kyusok
      Shion
 E. T.
 K. M.
 K. M.
 A. U.
 H. O.
 Y. S.
      Rio
      K. O.
      Miya
      K. K.
      H. K.
      Yuna
 H. O.
 R.M.
 K.T.
 A.H.
 S.S.
 Tatsuru
 K.N.
 Sarina
 Himari
      T. N.
 H. U.
      S. G.
      M. I .
      Yoshi
 R. K.
      Maria
 R. O.
 
 
かえつ有明中学校 Advanced
 合格おめでとう!(117名)
 Saki 
 Shoichiro

 K. K.

 K. N.

 Sara

 Leon 

 A. T.

 A. H.

 I. S.

 W. Y.

 S. S. 

 H. M.

 Nanami

 T. B.

 Ryosei 

 H. O.

 Anmi

 R. W. 

 Takumi

 Seirna

 M. M.

 A. U.

 Yuma

 Ryosei

 K. W. 

 A. T.

 R. N.

 N. K. 

 H. U.

 S. M.

 H. O.

 A. A.

 Oto

 D. F.

 Y. M.

 A. O.

 Kyusok

 K. M.

 M. S.

      T. K.

      C. M. 

      A. O,

      Kentaro

      Takeshi

      K. T.

 K. F.

 Noa

 Sho

 K. S.

 S. A.

 S. S.

 A. S.

      Haruka

      Y.T.

      T.H.

      K.O.

      H.N.

      A.F.

      A.T.

      Taiga

      Fuga

      Rui

      Mako

      K.S.

      H.S

      Tommy
      Y.U.
      K.K.
      S.K.
      S.O.
      Sky
      R.T.
      Y.K.
      Neo
      Yuri
 A. M.
 Shinnosuke
 Sota
 Y. W.
 Y. T.
 H.F.
 M.S.
 S.T.
 H.S.
 Y.H.
 Sachiko
 S.N.
 Yuya
 Mayu
 M.U.
 K.T.
 Himari
 L.M.
 R.M.
 Erika
 Koharu
 Mana
 A. M.
      Taisei
      Lynne
      A. T.
      KK
      Yoshi
 M. K.
 K. L.
 R. K.
 Mika
 R. O.
 Yuka
 
 
開智日本橋中学校
 合格おめでとう!(26名)
 Y. S.
 Leon
 A. H.
 D. H.(特待)
 K. W.
 K. F.
 T. M.
 Sho
 N. T. 
 Haruka
     Saki 
      S.K.
      Y.T.
      K.K
 S. K.
 A.H. (特待)
 K.N.
 A.N.
 Yuwa
 R.Y.
 Himari
 M. K.
 
江戸川女子中学校
 合格おめでとう!
 A. T.
 K. A.
 S. K.
 R. G.
      Natsume
 R. M.
 
実践女子学園中学校
 合格おめでとう!
 Mao
      S.T.
 
佼成女子学園中学校
 合格おめでとう!
 Sera
 
昭和女子大学附属中学校
 合格おめでとう!
 K. Y.
 R. K.
 
文化学園大学杉並中学校
 合格おめでとう!
 Sora(B特待)
 Kyusok(B特待)
      K. N.
      H. S.
      M. K.(C特待)
      R. Y.(C特待)
      L. M.(C特待)
      Kai(B特待)
      K. I.
      Yoshi
 K. F. (C特待)
      
 
大妻中野中学校
 合格おめでとう!
 Saki
 Koharu
 K. T.
 S. M.
 A. T.
 A. A.
      A. H.
      Mana
      S. T.
      Mio
      H. F.
      H. S.
      Kaede
      S. M.
      Mayu
      Mao
      N. T.
      I. E.
      N.T.
      Mako
 A. M.
 R. G.
 R. M.
 
栄東中学校
 合格おめでとう!
 T. A.(東大クラス)
 Takuma
      Y. U.
 Yuna
 Masaharu
 E. T.(東大クラス)
      T. K.
      H. A.
 Rio
 T.N.
      Maria
 
富士見丘中学校
 合格おめでとう!
 K. T.
      Sera
      S. S.
      M. I.